سرزمین آرزوها - روز شمار دفاع مقدس
 

 

 

آغاز جنگ- در سي و يکم شهريور 1359در شرايطي که اقدامات متعدد امپراطوري آمريکا جهت براندازي نظام نوپاي انقلاب اسلامي يکي پس از ديگري با شکست مواجه مي شد، رژيم جنگ طلب و توسعه طلب عراق با حمايت آمريکا و غرب مرزهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد حمله نظامي قرارداد و بطور همزمان نيروي هوايي اين کشور در يک تهاجم گسترده مناطق استراتژيک از جمله فرودگاه تهران را بمباران کرد و به دنبال آن جنگ تحميلي رسماً آغاز گرديد. با شروع جنگ جمهوري اسلامي ايران کاملاً غافلگير شد. زيرا از يک طرف ارتش بخاطر اعدام، تصفيه و فرار سران فاسد خود فاقد کمترين کارايي بود. از طرف ديگر سپاه نيز هنوز در بدو شکل گيري بوده و توان محدودش نيز در درگيريهاي داخلي در کردستان، گنبد، جريان خلق عرب و �شديداً تحليل رفته بود. بنابراين ايران فاقد يک سازمان نظامي توانمند براي مقابله با ماشين جنگي عراق بود. از اين ميان دو عامل اساسي مانع فروپاشي نظام سياسي کشور گرديد. اول کنترل اوضاع توسط حضرت امام(ره) و عامل دوم سيل روز افزون مردم در صحنه سياسي کشور و گسيل آنها به جبهه ها سازمان يافتن نسبي مردم و بسيج آنها سبب شد آغاز حملات ايذايي و چريکي گرديد و توانست مانع پيشروي ماشين جنگي عراق گردد و پس از آن بتدريج انسجام عملياتهاي محدود مورد نظر واقع شد. عراق نيز در اين مقطع پس از ناکامي در تصرف خوزستان با اتخاذ استراتژي دفاعي در جنگ زميني و افزايش فشار بر روي شهروندان از طريق جنگ شهرها سعي نمود در کوتاهترين زمان ممکن دولت ر اتسليم نموده و وادار به مذاکره نمايد، ليکن موضع سازش ناپذير امام خميني(ره) و وفاداري و پشتيباني مردم از معظم له پاسخ کوبنده اي به تحرکات ايذائي بود حدودآً  18 عمليات بصورت کلاسيک و در دوره بني صدر انجام شد که هيچگونه موفقيتي دربر نداشت. در مطالبي که متعاقباً مي آيد اقدامات انجام شده طرفين بررسي خواهد شد.

31/6/1359 آغاز تهاجم همه جانبه عراق به جمهوري اسلامي ايران که از سه جبهه جنوب، مياني و شمال انجام شد. ارتش عراق در جبهه تهاجم خود را از پنج محور آغاز کرد:

1- محور شلمچه براي تصرف خرمشهر و آبادان. 2 - محور کوشک به طرف اهواز. 3 - محور طلائيه به سمت هويزه. 4 - محور چزابه به طرف بستان، سوسنگرد و اهواز. 5 - محور فلکه به سمت شوش، دزفول و دهلران.6 - در جبهه مياني نيروهاي دشمن از چهار محور وارد عمل شدند. 7- محور مهران. 8 - محور مندلي به سمت ارتفاعات سومار و نفت شهر. 9 - محور خسروي- قصر شيرين. 10 - محور سليمانيه- پنجوين جهت تصرف ارتفاعات مريوان و بانه. در جبهه شمالي از محور ازگله به بالا ابتکار عمل در دست نيروهاي محلي و ضد انقلاب داخلي قرار داشت و عراق در نقش پشتيباني عمل مي کرد.

در فاصله آغاز جنگ (31/6/59) تا (26/12/59) عملياتهاي محدودي از سوي نيروهاي خودي انجام شد که به ترتيب ذکر مي شود.

13/7/59 _ عمليات مشترک سپاه و ارتش در منطقه موسيان.

23/7/59_ حرکت محدود ارتش در منطقه دزفول.

15/8/59 _ شبيخون غيور اصلي توسط سپاه در منطقه حميديه.

4/10/59 _ حرکت محدود سپاه در تنگ حاجيان.

15/10/59_ عمليات ارتش هويزه.

19/10/59 _ عمليات محدود سپاه و ارتش در ميمک.

19/10/59 _ عمليات مشترک سپاه و ارتش در محور آبادان.

20/10/59 _ عمليات محدود نصر در محور ماهشهر توسط سپاه و ارتش.

12/11/59 _ عمليات ارتش در ارتفاعات زيل.

18/11/59_ عمليات سپاه در منطقه سوسنگرد.

21/11/59 _ عمليات محدود در منطقه دهلاويه توسط سپاه.

26/11/59 _ حرکت محدود سپاه در ارتفاعات زيل.

26/11/59_ عمليات در محور ميمک.

24/12/59_ عمليات محدود سپاه در سرپل ذهاب.

24/12/59 _ عمليات سپاه در گيلان غرب.

26/12/59_ عمليات حضرت مهدي در محور سوسنگرد توسط سپاه.

سال 1360 درنيمه اول اين سال در اثر افزايش تجربه رزمندگان اسلام عمليات چريکي و ايذايي جاي خود را به عمليات محدود داد و نيروهاي اسلام ظرف مدت 6 ماه 19 عمليات در جبهه هاي غرب و جنوب انجام دادند. همچنين جبهه خودي دريافت که از اين پس قادر است ضربات اساسي تري به ارتش عراق وارد نمايد. بويژه پس از خلع بني صدر از رياست جمهوري و فرماندهي کل قوا زمينه بازتري براي حضور نيروهاي انقلابي در صحنه تصميم گيري جنگ فراهم شد و ارتش و سپاه توانستند با همکاري يکديگر به مقابله با دشمن بپردازند. در نيمه دوم سال 60 استراتژي تدوين شده موسوم به طرحهاي کربلا به اجرا گذاشته شد. اولين گام در اجراي اين استراتژي شکستن حصر آبادان بود. اين عمليات زمينه ساز آزاد سازي خرمشهر گرديد و باور مسئولين جنگ را نسبت به امکان دستيابي به پيروزيهاي بيشتر مضاعف ساخت.

60/1/1_ عمليات محدود و مشترک سپاه و ارتش در ارتفاع قوچ سلطان.

60/1/15 _ عمليات حضرت مهدي در محور کرخه- دزفول توسط سپاه و ارتش.

60/1/25 _ عمليات امام مهدي در محور شوش توسط سپاه و ارتش.

60/2/2 _ عمليات مشترک سپاه و ارتش در ارتفاع بازي دراز.

60/2/25_ عمليات شيخ فضل الله نوري در محور آبادان توسط ارتش و سپاه.

60/2/31 _ عمليات امام علي در محور شوش- سوسنگرد توسط سپاه و ارتش.

60/3/11 _ عمليات محدود سپاه در منطقه نوسود.

60/3/15_ عمليات محدود سپاه در منطقه نوسود.

60/3/21_ عمليات فرماندهي کل قوا در محور دارخوين توسط ارتش و سپاه.

60/4/2 _ عمليات محدود و مشترک سپاه و ارتش در محور دزفول.

60/4/11 _ عمليات روح الله در محور نوسود توسط ارتش و سپاه.

60/5/3 _ عمليات شهيد چمران در محور جاده ماهشهر توسط سپاه.

60/5/5 _ عمليات مشترک ارتش و سپاه با نام شهيد چمران در حميديه(طراح).

60/5/12_ عمليات مشترک و محدود سپاه در محور طراح.

60/6/10 _ حرکت محدود سپاه در محور طراح.

60/6/10_ عمليات شهيد رجايي و باهنر در محور حميديه توسط سپاه و ارتش.

60/6/11 _ عمليات نصر در غرب تپه الله اکبر توسط ارتش وسپاه.

60/6/11_ عمليات مشترک ارتش و سپاه در ارتفاع بازي دراز.

60/6/27 _ عمليات شهيد مدني در غرب سوسنگرد توسط سپاه.

60/7/5 _ عمليات ثامن الائمه در شمال آبادان و شرق کارون بطور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد. استعداد خودي در اين عمليات 9 تيپ، 9 گردان پياده منهاي توپخانه و پنجاه قبضه ضد هوايي بود و در مقابل توان دشمن را 6 تيپ زرهي و پياده، 1 گروهان موشک ضد تانک ميلان، 3 آتشبار ضد هوايي و 2 آتشبار توپخانه سبک تشکيل مي داد. در اين عمليات 150 کيلومتر مربع از خاک ميهن اسلامي از جمله دو جاده استراتژيک اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان آزاد شد و شهر آبادان از محاصره دشمن خارج گرديد. تلفات انساني نيروهاي عراق در عمليات ثامن الائمه بالغ بر 1800 اسير و 1500 تا 2000 کشته و زخمي شد و 90 دستگاه تانک و نفربر، 100 خودرو، 2 دستگاه پل پي امپي ارتش عراق منهدم گرديد. همچنين 160دستگاه تانک و نفربر 150 خودرو، 30دستگاه لودر و بلدزر و 7 قبضه توپ به غنيمت نيروهاي ايران درآمد.

60/9/8-عمليات طريق القدس با همکاري مشترک سپاه و ارتش در منطقه بستان انجام شد. استعداد قواي خودي در اين عمليات 5 تيپ پياده، 4 تيپ زرهي و 4 گردان توپخانه بود و دشمن از 6 تيپ زرهي، 5 تيپ پياده و 3 گروه جيش الشعبي استفاده مي کرد. در اين عمليات 650 کيلومتر از زمين از جمله شهرستان بستان از اشغال نيروهاي عراقي خارج گرديد و از نيروهاي دشمن 549 نفر اسير و 8500 نفر کشته و يا زخمي شدند. همچنين نيروهاي خودي موفق شدند 180 دستگاه تانک و نفربر، 200 دستگاه خودرو، 12 فروند هواپيما، 4 فروند هليکوپتر را منهدم کرده و 170 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 150دستگاه تجهيزات و 19 قبضه توپ را به غنيمت خود درآوردند.

60/9/12_ عمليات ضربت ذوالفقار.

60/9/20_ عمليات مشترک سپاه و ارتش تحت عنوان مطلع الفجر در منطقه گيلان غرب.

60/10/12 _ عمليات محمد رسول الله در محور مريوان- پاوه توسط ارتش و سپاه.

60/10/120 _ عمليات اميرالمومنين در منطقه ريجاب.

60/12/1 _ عمليات امام علي توسط ارتش و سپاه در چزابه.

سال 1361 با آغاز سال جديد ضربات قاطع مدافعين انقلاب سبب دگرگوني عميق در توازن جنگ شد. عمليات فتح المبين که از جانب امام امت(ره) فتح الفتوح لقب گرفت، ضربات جبران ناپذيري بر ارتش بعث عراق وارد ساخت و موجب آزاد سازي مناطق استراتژيک وسيعي گرديد. عمليات بيت المقدس که در فاصله زماني کوتاهي پس از فتح المبين صورت گرفت رژيم عراق را در آستانه سقوط قرار داد. فتح خرمشهر علاوه بر افزايش روحيه درجبهه خودي اعتبار نظاميان عراقي را شديداً زير سوال برد. در واقع همانگونه که تصرف خرمشهر برگ برندة عراق محسوب مي شد و موازنه را به نفع او حفظ مي کرد از دست دادن آن نيز توان و کارآيي ارتش و رژيم عراق را در داخل و خارج مورد ترديد قرار داد بويژه آنکه تلفات نيروي انساني و تجهيزات انهدامي و اغتنامي ارتش عراق در اين عمليات آنقدر بالا بود که رژيم عراق را ياراي ادامه جنگ نبود. عملياتهاي فتح المبين و بيت المقدس بکلي توازن جنگ را به نفع نيروهاي اسلامي تغيير داد و ارتش عراق را شديداً در موضع انفعالي قرار داد. بگونه اي که صدام حسين رئيس رژيم عراق پس از بازپس گيري فاو در فروردين 67 اظهار داشت.(نقل به مضمون): �بعد از تصرف محمره(خرمشهر) توسط ايران ما فقط يک تيپ داشتيم که براي حفاظت بغداد گمارديم� رژيم عراق در پي شرايط حادي که بر او عارض شده بود و بدليل ضعفهاي موجود تحت لواي صلح طلبي دست به عقب نشيني از بقيه نقاط مرزي زد و در نقاطي موضع گرفت که توسط موانع طبيعي محافظت مي شد تا بدين نحو کمبود نيروي خود را جبران نمايد. ضعف هاي اساسي عراق در اين مقطع عبارت بودند از:

1 - عدم برنامه ريزي براي جنگ دراز مدت در داخل خاک ايران.

2 - شکست روحي ناشي از عدم موفقيت در استراتژي پيروزي برق آسا.

3- ناتواني در مقابل جنگهاي نامنظم.

4 - عدم دستيابي به خطوط دفاعي منظم و قابل اتکاء.

5 - دادن جناح و فاصله زياد بين خط مقدم و عقبه.

6 - دست نيافتن به هدفهاي مورد نظر.

7 - فقدان انگيزه در سربازان عراقي. بعد از بيت المقدس بدليل تحليل رفتن توان يگانهاي خودي وقفه اي کوتاه در انجام عمليات بعدي ايجاد شد و عراق نيز سراسيمه اقدام به ايجاد موانع و خطوط متعدد دفاعي در جنوب نمود تا بدين وسيله شهر استراتژيک بصره را از خطر متعدد سقوط مصون دارد.

براي اين منظور کارشناسان نظامي غربي و اسرائيلي نيز عراق را ياري دادند. جمهوري اسلامي ايران پس از حل شبهات شرعي و سياسي در خصوص ورود به خاک عراق عمليات رمضان را به منظور تصرف بخشي از خاک عراق انجام داد. از جمله دلايل اصلي پيشروي به داخل خاک عبارت بودند از:

1 - خارج ساختن شهرهاي آبادان و خرمشهر از برد توپخانه عراق و فراهم کردن زمينه بازگشت مردم به اين شهرها.

2 - جلوگيري از استمرار استراتژي هجومي عراق در دريا و هوا.

3 - وادار ساختن مجامع بين المللي به قضاوت عادلانه و حل و فصل وضعيت موجود.

4 - تنبيه متجاوز. عمليات رمضان و چند عمليات متعاقب آن مانند والفجر مقدماتي، نتايج مورد نظر را بدنبال نداشت و جنگ وارد مرحله جديدي شد که طي دو سال بعد نيز ادامه يافت.

61/1/2- عمليات فتح المبين در جبهه جنوب و در منطقه غرب شوش و دزفول و غرب رودخانه کرخه صورت گرفت. در اين عمليات نيروهاي خودي با 3تيپ زرهي، 20 تيپ پياده و 10 گردان توپخانه در مقابل 7 تيپ زرهي،6تيپ مکانيزه، 15 تيپ پيادة دشمن وارد عمل شدند که در نتيجه قريب 2400 کيلومتر مربع از خاک جمهوري اسلامي شامل مراکزي چون سايت و رادار فکه، جاده دزفول- دهلران و � آزاد شد و شهرهاي شوش، دزفول، انديمشک و پايگاه هاي شکاري دزفول از زيرديد و تير دشمن خارج گرديد. در اين عمليات 15000 نفر از نيروهاي عراق به اسارت درآمدند و 361 دستگاه تانک و نفربر، 18 فروند هواپيما، 300 دستگاه خودرو، 50 قبضه توپ و 30دستگاه تجهيزات مهندسي دشمن منهدم شد. همچنين 320دستگاه تانک و نفربر، 500 دستگاه خودرو، 165 قبضه توپخانه و 50 دستگاه تجهيزات مهندسي آنان به غنيمت نيروهاي خودي درآمد.

61/2/10-عمليات بيت المقدس در جنوب اهواز و شمال خرمشهر توسط سپاه و ارتش انجام شد. عمليات بيت المقدس در جنوب اهواز و شمال خرمشهر توسط سپاه و ارتش انجام شد. در اين عمليات25 تيپ پياده، 7 تيپ زرهي و 11 گردان توپخانه خودي در مقابل 8 لشگر سازماني و نزديک به 20 تيپ مستقل و حدود 539 قبضه انواع توپ دشمن وارد عمل شدند که در نتيجة آن 5400 کيلومتر مربع از اراضي جمهوري اسلامي از جمله شهرهاي خرمشهر، هويزه و پادگان حميد آزاد شد. در عمليات بيت المقدس 19000 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 16000 نفر کشته و يا زخمي شدند و تلفات سنگيني به تجهيزات و ادوات آنها وارد آمد، از جمله 150 دستگاه تانک و نفربر، 20 فروند هواپيما، 200 دستگاه خودرو و 30 قبضه توپخانه دشمن منهدم گرديد و 50 دستگاه تانک و نفربر، 300 دستگاه خودرو و 30 قبضه توپ توسط نيروهاي اسلام به غنيمت گرفته شد.

61/4/23- عمليات رمضان در منطقه عمومي شرق و بصره و در داخل خاک عراق انجام شد. در اين عمليات 6 لشکر پياده، 2 لشگر زرهي و 2 تيپ مستقل خودي در مقابل 3 لشکر زرهي، 1 لشکر مکانيزه، 1 لشکر پياده و چندين تيپ زرهي، پياده و مکانيزه دشمن وارد عمل شدندو هرف عمليات رمضان تعقيب متجاوز، دور ساختن دشمن از شهرهاي حساس و استراتژيک خرمشهر و آبادان و همچنين انهدام واحدهاي باقيمانده ارتش عراق بود. در اين عمليات 1315 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 7400 نفر کشته و يا زخمي شدند و 1097 دستگاه تانک و نفربر، چند صد دستگاه خودروي نظامي و مهندسي، 5 فروند هواپيماي دشمن منهدم شد و 100 دستگاه تانک و نفربر و دهها دستگاه خودروي نظامي و مهندسي به غنيمت نيروهاي خودي درآمد.

61/5/15_ عمليات ثارالله در منطقه قصر شيرين توسط سپاه.

61/6/26_ عمليات حسين ابن علي توسط سپاه در ميمک.

61/7/9 _ عمليات مسلم ابن عقيل توسط ارتش و سپاه در محور سومار.

61/8/10 _ عمليات محرم در منطقه حمرين توسط ارتش و سپاه.

61/11/17_ عمليات والفجر مقدماتي در جبهه جنوب و در محور فکه و چزابه توسط سپاه و ارتش انجام شد اين عمليات که با قصد نفوذ در داخل خاک عراق طراحي شد دومين تجربة نيروهاي خودي در ورود به داخل خاک دشمن بود. ارتش عراق که ضربات سهمگيني از نيروهاي خودي در عمليات بيت المقدس، فتح المبين و �خورده بود با شيوة رزم و نحوه تهاجم نيروهاي خودي آشنا شده و با اتخاذ شيوه هاي پدافندي پيچيده قصد داشت مانع از ادامه موفقيت نيروهاي خودي گردد. در عمليات والفجر مقدماتي که زمينه ساز حرکتهاي محدود ديگري شد يگانهاي خودي موفق شدند ضمن انهدام بخشي از قواي دشمن قسمتهايي از خطوط مرزي را در شمال چزابه تأمين نمايند.

رکودي که از تيرماه سال 61 به دنبال عمليات رمضان بر جبهه خودي سايه افکنده بود و رزمندگان در مقابل ديوار دفاعي عراق متوقف مانده بودند تا اواخر سال 64 نيز ادامه يافت.

در اين سال سلسله عمليات محدود و ايذايي تحت عنوان قدس، ظفر و عاشورا انجام گرفت. همچنين در جبهه جنوب (هورالهويزه) در فصل تابستان تحرک زيادي از جانب نيروهاي خودي صورت گرفت، امري که هيچ گاه در گذشته به چشم نمي خورد. در کنار اقدامات فوق، کار بر روي فاو نيز در جريان بود.

اواخر سال 64 در ميان ناباوري محافل خارجي و کشورهاي عربي، خصوصاً شيخ نشين کويت، عمليات بزرگ والفجر هشت (فتح فاو) در اوج غافلگيري ارتش عراق انجام شد. از جمله عوامل مؤثر در غافلگيري عراق شدت فعاليت جبهه خودي در هورالهويزه بود که با توجه به اينکه طي سالهاي 62 63 محور اصلي عمليات نيروهاي خودي همين منطقه بود، ذهنيت دشمن را شديداً متوجه خود نمود. به هر حال شهر فاو در روز سوم عمليات تصرف شد و تثبيت مواضع بيش از 70 روز به طول انجاميد. فتح فاو پيامدهاي بسياري دربرداشت. اصلي ترين نتيجه آن بر هم خوردن توازن در صحنه نظامي سياسي جنگ بود که تشديد جنگ شهرها را در پي داشت. از سوي ديگر در يک توطئه جهاني با شرکت آمريکا، اروپا و کشورهاي عربي منطقه، قيمت نفت تا مرز 5/5 دلار در بشکه سقوط کرد. در سال 65 فرماندهان نظامي درصدد برآمدند که با دستيابي به يک پيروزي ديگر مانند فاو جنگ را به نقطه روشني برسانند. از اين رو عمليات کربلاي 4 در شلمچه طرح ريزي شد. ليکن آمريکا که پس از فاو به اين نتيجه رسيده بود که در صورت تکرار پيروزيهاي ايران منافع او به خطر خواهد افتاد، کمکهاي اطلاعاتي خود را به عراق شديداً افزايش داد به گونه اي که هنگام آغاز عمليات کربلاي 4 کاملاً از عمليات مطلع بود و به همين خاطر پس از شب اول عمليات، فرماندهان سپاه ادامه عمليات را مصلحت ندانسته و آن را متوقف کردند. 15 روز پس از عمليات کربلاي 4 طي يک ابتکار عمل بديع سپاه عمليات کربلاي 5 طرح ريزي کرد و در حالي که عراق خود را براي حمله به فاو آماده مي کرد و عمليات سالانه ايران را نيز تمام شده تلقي مي نمود، يک بار ديگر غافلگير شد اما اين بار از لحاظ زمان (نه مکان). عمليات کربلاي پنج بسيار سخت بود؛ جبهه خودي درصدد آن بود که با رسيدن به کانال زوجي در کنار شهر بصره قرار بگيرد و عراق نيز کوشش مي کرد به هر قيمت ممکن از پيشروي ايران جلوگيري کند. بدين معنا که بر خلاف والفجر هشت که عراق زمين را واگذار کرد تا زمان را بدست آورد، تلاش عراق مصروف آن بود که زمين را حفظ کند. به هر تقدير عمليات کربلاي پنج نيز مانند هشت داراي پيامدهاي زيادي بود، به گونه اي که سال بعد، سال رقم خوردن سرنوشت جنگ قلمداد گرديد.

64/3/17_ عمليات ظفر 1در جزيره مينو توسط ارتش.

64/3/23 _ عمليات انصارا� توسط سپاه در کردستان.

64/3/24 _ عمليات قدس 1در هورالهويزه توسط سپاه.

64/4/5_ عمليات ظفر 2در پنجوين توسط ارتش.

64/4/7 _ عمليات ظفر 3توسط ارتش در غرب کشور.

64/4/10_ عمليات ظفر 4توسط ارتش در فکه.

64/4/20_ عمليات قدس 3توسط سپاه در منطقه دهلران.

64/4/23 _ عمليات قادر در جبهه شمالي و در محور سيدکان توسط ارتش.

64/5/2_ عمليات قدس 4در هورالهويزه توسط سپاه.

64/5/15_ عمليات قدس 5 در هورالهويزه توسط سپاه.

64/5/23 _ عمليات عاشوراي 1 توسط سپاه در تکاب کردستان.

64/5/24_ عمليات عاشوراي 2توسط سپاه در منطقه چنگوله.

64/5/25_ عمليات عاشوراي 3 توسط سپاه در منطقه فکه.

64/8/1 _ عمليات عاشوراي 4 توسط سپاه در منطقه هورالهويزه.

64/11/20 _ عمليات والفجر 8 در جبهه جنوب و منطقه عمومي فاو، بطور مستقل توسط سپاه پاسداران طراحي و انجام شد که در آن 12 لشکر و 9 تيپ پياده به همراه 15 گردان توپخانه در مقابل 8 لشکر و 34 تيپ پياده، 2 لشکر و 10 تيپ زرهي و مکانيزه دشمن عمل کردند. در اين عمليات 2135 نفر از نيروهاي دشمن اسير و قريب 50000 نفر از آنان کشته و يا زخمي شدند و 200 دستگاه تانک و نفربر، 60 فروند هواپيما، 10 فروند هليکوپتر، 500 دستگان خودرو و 150 قبضه انواع توپ ارتش عراق منهدم شد و 100 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 35 قبضه توپ و 34 دستگاه تجهيزات مهندسي به غنيمت گرفته شد. در عمليات والفجر 8 ,800 کيلومتر مربع از خاک عراق از جمله شهر و تأسيسات نفتي فاو و درياچة نمک به تصرف نيروهاي اسلام درآمد. اين عمليات نقش تعيين کننده اي در روند جنگ داشت و موجب به هم خوردن توازن به نفع ايران در بعد نظامي و سياسي گرديد. از جمله مشخصات برجسته عمليات والفجر 8 مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1 - عبور نيروهاي خودي از اروند رود.

2 - کاربرد وسيع غواصي در عمليات رزمي.

3- غافلگيري مطلق دشمن.

4 - نقش بارز دفاع ضد هوايي.

5 - انتخاب منطقه از لحاظ جغرافيايي که جناحين جبهه خودي را (به جز جناح شمالي) آب در بر مي گرفت و از تعرض دشمن مصون بود.

6 - بکارگيري وسيع عوامل شيميايي از سوي عراق.

7 - انهدام وسيع واحدهاي ارتش عراق.

8 - انتقال دستگاه هاي سنگين مهندسي، زرهي و توپخانه به آن سوي رودخانه.

64/12/5 _ عمليات والفجر 9در منطقه پنجوين توسط ارتش و سپاه.

64/12/15_ آغاز استراتژي دفاع متحرک. ارتش عراق براي جبران شکستهاي خود و نيز تقويت روحيه از دست رفتة فرماندهان و سربازاني که مرتباً متحمل شکستهاي سنگيني شده بودند، حرکت جديدي را آغاز کرد که بعدها استراتژي دفاع متحرک ناميده شد. در اين طرح ارتش عراق با حمله به مناطقي که به لحاظ پدافندي دچار ضعفهايي بودند درصدد برآمد تا حداقل براي مدت کوتاهي ابتکار عمل را بدست گرفته و فرصت کافي براي بازسازي يگانهاي خود که در عمليات والفجر 8 آسيب فراواني ديده بودند، بدست آورد. اين استراتژي با هجوم نيروهاي خودي در عمليات کربلاي 1 عملاً شکست خورد. اما به نظر مي رسد شکل کامل تر اين حرکت در پايان جنگ از سوي ارتش عراق به اجرا درآمد.

64/12/15 _ حمله دشمن با يک تيپ و 4 گردان کماندويي به محور چوراتا در جبهه شمالي و بازپس گرفتن منطقه عملياتي والفجر 9.

64/12/29_ آفند دشمن به استعداد يک تيپ پياده به محور پنجوين (جبهه شمالي)- منطقه عمليات والفجر 9- که به تصرف ارتفاعات محور پنجوين از جمله شيخ گزنشين، ميشلان و شيخ لطيف انجاميد.

65/1/15_ حمله عراق با 3تيپ پياده و يک گردان زرهي در محور دربنديخان- جبهه شمالي و تصرف شاخ شميران و شاخ سورمر

65/1/18-آفند دشمن در محور پيچ انگيزه- شرهاني (جبهه جنوب) و تصرف تپة 175 شرهاني.

65/1/22_ حمله عراق در محور سومار (جبهه مياني) با 4 تيپ پياده و 3 گردان مستقل به همراه 2 گردان تانک با ارتفاعات سومار و بازپس گيري ارتفاعات اسماعيل خان و پايگاه دوله شريف.

65/2/24_ آفند دشمن در محور سيدکان به استعداد 1 تيپ و تعدادي از يگانهاي جاش که منجر به تصرف ارتفاعات سرسول، گرشوال و لولال با مجموع وسعت 250 کيلومتر مربع شد.

65/2/6_ حمله عراق در محور جزيره مجنون با 1 لشکر و پيشروي 200 متر در مواضع رزمندگان اسلام در طول 4 روز.

65/2/8 _ عمليات تکميلي والفجر 8 توسط سپاه در کارخانه نمک (فاو).

65/2/10 _ آفند دشمن در محور فکه (جبهه جنوب) با استعداد يک لشکر زرهي، 10 تيپ پياده و در جبهه اي به عرض 20 تا 25 کيلومتر که به نفوذ 7 کيلومتر در عمق مواضع نيروهاي خودي انجاميد. در اين عمليات عراق 100 دستگاه تانک و 76 دستگاه نفربر و 12 خودرو از دست داد.

65/2/19_ حمله عراق با 2 لشکر و 11 تيپ مکانيزه و زرهي در محور پيچ انگيزه (جبهه جنوب) که در نتيجه آن 36 کيلومتر مربع از منطقه به تصرف ارتش عراق درآمد.

65/2/24_ حمله دشمن با استعداد 7 تيپ و 12 گردان مستقل کماندويي در محور حاج عمران (جبهه شمالي) و تصرف ارتفاعات مهم 2519 و 2435 در طي 10 روز. در اين عمليات 3000 عراقي کشته و 200 نفر به اسارت درآمدند و 17 هليکوپتر دشمن منهدم شد.

65/2/26 _ حمله عراق با 7 تيپ پياده، دو تيپ زرهي و مکانيزه و يک گردان کماندويي در محور مهران (جبهه مياني) که به تصرف شهر مهران انجاميد.

65/4/9 _ عمليات کربلاي 1 و آزادسازي شهر مهران توسط واحدهاي رزمي سپاه پاسداران که عملاً موجب شکست استراتژي دفاع متحرک عراق شد. در اين عمليات يگانهاي خودي موفق شدند در مدت کوتاهي کسب آمادگي کرده و با يورش بر نيروهاي عراقي آنان را مجبور به فرار کنند. با آزادسازي مجدد شهر مهران ابتکار عمل مجدداً به جبهه خودي بازگشته و تلاشها براي انجام يک عمليات گسترده آغاز شد.

65/4/9 _ عمليات کربلاي 2 توسط سپاه در منطقه حاج عمران.

65/6/10 _ عمليات کربلاي 3توسط سپاه بر روي اسکله الاميه واقع در شمال خليج فارس.

65/7/12 _ عمليات ظفر توسط ارتش در غرب کشور.

65/7/19 _ عمليات فتح 1 توسط سپاه در کرکوک.

65/8/4 _ عمليات فتح 2 توسط سپاه در سد دوکان.

65/8/29_ عمليات فتح 3 توسط سپاه در منطقه زاخو- دهوک.

65/10/3_ عمليات کربلاي 4 توسط سپاه در منطقه الواخصيب.

65/10/19_ عمليات کربلاي 5 در جبهه جنوب و در محور شلمچه- شرق بصره توسط 16 لشکر و 8 تيپ مستقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد که در نتيجه آن 2650 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 100000 نفر از آنان کشته و يا زخمي شدند. در اين عمليات 870 دستگاه تانک و نفربر، 80 فروند هواپيما، 180 قبضه توپ صحرايي، 1000 دستگاه خودرو، 120 قبضه توپ ضدهوايي عراق منهدم و 230 دستگاه تانک و نفربر، 20 قبضه توپ صحرايي، 200 دستگاه خودرو، 100 دستگاه وسايل مهندسي و 100 قبضه توپ ضدهوايي به غنيمت رزمندگان اسلام درآمد. در عمليات کربلاي 5 ,150 کيلومتر مربع از خاک دشمن به تصرف رزمندگان اسلام درآمد و نيروهاي خودي در پاسگاههاي بوبيلن، شلمچه، کوت سواري، خيّن و جزاير بوارين و ام الطويل، کانال پرورش ماهي چندين روستاي عراقي در 10 کيلومتري بصره استقرار يافتند. اين عمليات در ميان ناباوري عراق، پس از انجام کربلاي 4 صورت گرفت. سپاه با درک تحليل عراق از شرايط حاضر مبني بر اينکه عمليات سالانه ايران انجام شده و ديگر عملياتي انجام نخواهد شد، ضمن پذيرش خطر بزرگ عدم موفقيت، توانست شرايط سياسي- نظامي را بار ديگر به نفع انقلاب تغيير دهد. با شکست سنگين عراق در اين عمليات تهاجم به فاو که در دستور کار ارتش اين کشور قرار داشته به مدت دو سال تعويق افتاد.

65/10/23 _ عمليات کربلاي 6در منطقه سومار توسط ارتش.

65/10/28_ عمليات نصر توسط سپاه در محور دهوک- دولان.

65/11/22_ عمليات فتح 4 (مرحله اول) در منطقه ديانا توسط سپاه.

65/12/4 _ عمليات فتح 4 (مرحله دوم) در منطقه ديانا توسط سپاه.

65/12/12_ عمليات کربلاي 7 توسط ارتش در ارتفاع حاج عمران.

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer